Comunicat de presă

Data 22.12.2020

Lansarea proiect finanțat prin
Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

PIZZAPASTA S.R.L., în calitate de Beneficiar al schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130, implementează proiectul finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordat IMM-urilor”, Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3D – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragerea de Invesiții și Promovarea Exportului Iași, în calitate de ordonator terțiar de credite

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei în contextul crizei provocate de COVID-19 și limitarea impactului negativ al măsurilor luate pe durata stării de urgență prin dezvoltarea infrastructurii tehnice a firmei.

Valoarea totală a proiectului este de 834.813,75 lei, din care valoarea grantului este de 725.925,00  lei.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: respectiv de  la data 09.12.2020 până la data 09.12.2021

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Cristian-Răzan Rotariu, Administrator
Telefon: 0745 925 624
E-mail: contact@pepeneropizza.ro

Proiect cofinanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020